elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: baalzak

baalzak , baolzak , m , jutezak.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
baalzak , baalzak , groëte jute zak.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
baalzak , baolzak , de , baalzak In een baolzak kan een mudde haover (Eex), Hie lag as een baolzak in bedde onverschillig of dronken (Bor)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
baalzak , baolzak , zelfstandig naamwoord , de; baalzak
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
baalzak , baolezak , zelfstandig naamwoord , baolezakke , baolezakkie , baalzak, jutezak
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
baalzak , baolzak , jute zak.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
baalzak , [grote zak] , baalzak , (zelfstandig naamwoord) , jutezak. Wiede baalzak ‘een kledingstuk dat veel te ruim om het lichaam zit’.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
baalzak , baolzak , zelfstandig naamwoord , jutezak (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
baalzak , baalzak , zelfstandig naamwoord , baalzek , baalzekske , jute zak
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
baalzak , baolzak , zelfstandig naamwoord , Frans Verbunt: slecht passende japon; Reelick, Bosch' woordenboek (1993 & 2002): baolzak - slecht passende jurk
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
baalzak , baalzak , baal
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal