elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: baanderpaal

baanderpaal , baanderpaol , baanderboom, baanderpost, baanderstiel, baanderbal , Ook baanderboom, baanderpost (Zuidwest-Drenthe), baanderstiel (Zuid-Drenthe), baanderbalk (Zuidwest-Drenthe, zuid) = 1. afsluitboom van de baander 2. scheldwoord onder de jeugd (Zuidoost-Drents zandgebied)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
baanderpaal , baanderpaol , baanzerdeurepaol , zelfstandig naamwoord , de; paal waartegen men de bansdeuren aan de binnenkant sluit
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal