elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: -baar

-baar , -baar , baor, ber , (Zuid-Drenthe). Ook baor (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid, Noord-Drenthe), ber (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Het voorkomen kan in afzonderlijke woorden verschillend zijn: bliekbaar (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid), bliekbaor (Noord-Drenthe, Zuidwest-Drenthe); dankbaar (Zuid-Drenthe), bliekber (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe), bliekbaor (Noord-Drenthe); onmisbaar (Zuid-Drenthe), onmisbaor (Noord-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied), onmisber (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe); zichtbaar (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid), zichtbaor (Zuidoost-Drents zandgebied, Noord-Drenthe), zichtber (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), zichtboor (Eev); in gangbaor ook gaonbar (Zuidwest-Drenthe, zuid)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal