elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: baardman

baardman , baordman , baordmans , Ook baordmans (Gas) = baarddrager Wat een verbeelding hef dat baordmannegie (Bei)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
baardman , baordman , zelfstandig naamwoord , de 1. iemand die een (flinke) baard draagt 2. (verkl.) bep. vogel: baardmannetje 3. (verkl.) koolmees
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal