elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: baarhok

baarhok , baorhokkie , het , (Midden-Drenthe) = plaats voor de lijkbaar
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
baarhok , baorehokkien , baorhokkien , zelfstandig naamwoord , et; baarhuisje, vroeger vaak tevens lijkhuisje
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal