elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: baasspeler

baasspeler , baosspeuler , de , iemand, die de baas wil spelen Die aoldste jong van heur dat is een baosspeuler (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
baasspeler , baosspeuler , baosspeulder , zelfstandig naamwoord , de; heerserig iemand, potentaat
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal