elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Babel

Babel , Babel , plaatsnaam , hoofdstad van Babylonië, in Za’k je de toren van Babel wiezen, ...zien laoten vraag van volwassenen aan kinderen. Bij een bevestigend antwoord wordt het kind met beide handen aan het hoofd opgetild (Midden-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied), zie ook Keulen, gaans
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
Babel , Baobel , zelfstandig naamwoord , et; Babel
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal