elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: badkamer

badkamer , badkamer , de , badkamer Ze hadden Gèertien zulfs een paar keer opsleuten in het badkamertien (de)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
badkamer , badkaemer , zelfstandig naamwoord , de; badkamer
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal