elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: baggelmachine

baggelmachine , baggelmesien , het , 1. machine voor het maken van baggerturf ...en dou vaorde bie ons deur daip een baggelmasien (Vtm) 2. machine om kanalen etc. uit te baggeren
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal