elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: baggelschrijver

baggelschrijver , baggelschriever , baggelopschriever , (Zuidoost-Drents veengebied). Ook baggelopschriever (Kop van Drenthe) = instrument, lijkend op een strepentrekker, waarmee de bagger in blokken van 5 baggels werd verdeeld
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal