elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: baggeltrappen

baggeltrappen , baggeltrappen , onbepaald werkwoord , (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe) = aantrappen van de baggerspecie, nadat het van boven wat stijf is geworden, z. ook dompen, törftrappen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal