elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: baggeltrapper

baggeltrapper , baggeltrapper , de , 1. persoon, die baggerspecie aantrapt 2. voorwerp, waarmee bagger werd aangetrapt Met bageltrappers aan de vouten en dompers in de handen (Eel) 3. grote klomp Wat hef die vent grote baggeltrappers (Gro), zie ook (baggel)trip
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal