elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: baggeltrip

baggeltrip , baggeltrip , de , (Zuidoost-Drents veengebied, Midden-Drenthe) = houten plank die het mogelijk maakt over veenspecie te lopen of dient om die specie mooi glad te maken, z. ook baggeltrapper
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal