elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bakkersarmoede

bakkersarmoede , bakkersarmoede , bakkersverdriet , (Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook bakkersverdriet = melk met stukjes brood Stoetebrij is luiewievenkost, ook wel bakkersverdriet enuumd (Dwij)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal