elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bakmeel

bakmeel , bakmeel , het , meel om te bakken Het bakmeel was op en toen kun ik niet bakken (Emm), Haal mij even een pak zölfrijzend, ...zölfriezend bakmeel (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bakmeel , bakmael , zelfstandig naamwoord , et; bakmeel
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal