elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: baksel

baksel , baksel , Spreekwoord: Alle baksels en brousels besloagen nijt gelieke goud = niet elke onderneming valt naar wensch uit. Zeeland Alle bakken en brouwten zijn niet eender; Friesch: Alle bakten en brouten bislaen net allike goed (van huwelijken, enz. gezegd). Nedersaksisch Bakken en brouen misradet wol ins; Holsteinsch All bakken en broen geraad niks; Osnabrück Figgen un back geräth nich jummer; Keulen Bakken un bräue geriht nit alle zicks.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
baksel , baksl , den ha n baksel mear munn hebm, den is goar zoondr kuste, die is niet voor vol aan te zien
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
baksel , baksel , onzijdig , zoveel, als men in een keer in een oven bakt.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
baksel , baksel , (Veenkoloniën, Zuidoost-Drents veengebied) = term bij knikkerspel. Gooide je knikkers in de klomp of kuil en er sprong geen knikker weer uit dan was het baksel
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
baksel , baksel , het , baksels , 1. beslag Het baksel veur knieperties mot eigenlijk een nacht overstaon, dan wil het beter bakken (Bei) 2. de hoeveelheid, die in één keer gebakken wordt Het gebeurt wel ies dat er een hiel baksel verbraandt (Hol) 3. het gebakkene Bij knieperties bakken wil het eerste baksel wel vake een misbaksel wèzen (Bro) 4. aankleefsel (Zuidwest-Drenthe) Ie kunt wel zeen dat die emmer veule bruukt is, want daor zat hiel wat baksel in (Dwi) 5. snoeshaan (Zuidoost-Drents zandgebied) Ie bint ok een raor baksel (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal