elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ballenjagen

ballenjagen , ballejagen , onbepaald werkwoord , (Zuidwest-Drenthe, zuid) = spel ‘In onze jeugd vermaakten wij ons ook een tijdlang met ballejagen; een spel dat later vanwege de gevaren verboden werd. Een houten bal werd met lange stokken voortgedreven. Wie hem tegen zijn hoofd had gekregen zou wel dood neergevallen zijn’ (Rui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal