elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bamtikkertje

bamtikkertje , bamtikkertie , bantikkertie , (Zuidwest-Drenthe, noord). Ook bantikkertie = tikspel Bamtikkertie, dan leupen de kiender van het iene bam maor ʼt aandere en daor tussen ien meugden ze dan etikt worden. Dan waren ze of en hulpen dan tikken (Wsv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal