elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bangdrijter

bangdrijter , bangedrieter , de , (Zuidwest-Drenthe, noord) = bangerik Aans de mond groot zat, maor in donker is hij een dikke bangedrieter (Dwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal