elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bankveen

bankveen , bankveen , het , (veend. Zuidoost-Drenthe) = in banken onderverdeeld veen. ‘Bankveen is een turflengte van 40-42 cm of van een kleine turf 28 cm. Zo een lengte en dan 5 à 6 turven diep, dat is een bankje turf’ (Eri)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal