elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: barrebiesjes

barrebiesjes , barbiesies , in de schertsende verwensching: loop noa de barbiesies! = loop naar de maan! enz. Staat voor: Berbice, eene der West-Indische eilanden.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
barrebiesjes , barbiesies , barrebiesies , (Kop van Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook barrebiesies in Loop naor de barbiesies de hel (Kop van Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid) en Het is naor de barbiesies kapot (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe) en Barrebiesies maken gekheid uithalen (Hav)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
barrebiesjes , barrebiesies , barbiesies, barrebiesjes , meervoud , barbiesjes, in naor de barrebiesies wezen, - gaon, - helpen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal