elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: barrel

barrel , barrel , (barrǝl) , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Iets, dat slecht is in zijn soort. Ook van een vrouw gezegd. Slet, slons, lel. || Zo’n barrel! || Wat ’en barrel van ’en stien, smijt die maar vort. – Van zaad, graan, enz. Afval, uitschot. || Doen die barrels maar door mekaar (werk die partijtjes uitschot maar dooreen). – Van een persoon. Doordraaier, verkwister, dronkaard. || Bemoei je niet met zo’n barrel. ’t Is ’en gemiene barrel. – Ook als scheldnaam onder jongens. || Lillike barrel. – In de Wormer zegt men barrel ook voor barmt van een koe. Misschien berust deze vorm op verwarring van beide woorden. Is deze bet. van barrel echter oud, dan zou het de oorspronkelijke kunnen zijn; vgl. Ned. hondsvot. Zie barmt. – Barrel voor iets ondeugdelijks is ook in Waterland gebruikelijk. Elders in N.-Holl. kent men het in de zin van ploert (Taalk. Magazijn 3, 510). – Zie barrelen en verbarrelen.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
barrel , barrel , zelfstandig naamwoord de/’t , 1. Minderwaardig mens, dier of ding; uitschot. | ’t Is ’n barrel van ’n vent. Hoe kè je nou zó’n barrel koupe! 2. Afleiding van het werkwoord barrele, in de zegswijze an de barrel weze, aan de zwier zijn, losbandig leven. Meervoud barrele, in de zegswijze an barrele, in stukken, finaal kapot. | Hai het alles an barrele sloegen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
barrel , barrel , de , barrels , 1. diggel Jan bolderde tegen het theekassien an en de hele boel lag in barrels (Flu), Hij was zo kwaod dat hij alles an barrels gooide (Ass) 2. lomp persoon (Veenkoloniën) Dat wicht is ain grode barrel (Git)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
barrel , barrels , meervoud , in: an barrels geheel kapot
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal