elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beademen

beademen , beaomen , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidwest-Drenthe, noord, Zuidoost-Drents zandgebied, Kop van Drenthe). Voor var. z. aom = beademen Zie hebt de ramen hielmaol beaomd (Sle), Mondopmond beaodemen mondopmondbeademing toepassen (Vri)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beademen , be-aosemen , be-aodemen , werkwoord , en var.1. beademen: z’n adem laten gaan over 2. kunstmatige ademhaling toepassen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal