elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beboeren

beboeren , beboere , werkwoord , Voor veeteelt, gras- of hooibouw gebruiken.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
beboeren , beboerken , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidwest-Drenthe, zuid) = als boer bewerken Veur die tied beboerkten wij de plaetse naost ouns (bh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beboeren , beboerken , werkwoord , 1. als boer werkzaam zijn op een boerderij 2. druk bezig zijn als boer
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal