elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beddenbeun

beddenbeun , beddebeun , de, het , zoldering boven in de bedstee, ook de plankenlaag onder in de bedstee (Zuidwest-Drenthe, zuid) De beddebeun is de beun boven de bedden (Vle), ...bedstee boven de kelder (Geb), zie ook beddelaog
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal