elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beddengaanstijd

beddengaanstijd , beddegestied , beddegaostied, beddegaonstied, beddegiestied , Ook beddegaostied, beddegaonstied, beddegiestied (Zuidwest-Drenthe, zuid) = tijd om naar bed te gaan Ze zaten tot berregestied in ʼt donker (Hijk), Vlak veur beddegestied trekt ze nog achter een grote schale riesebrij (Koe)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beddengaanstijd , beddegaonstied , beddegaostied, berregaonstied, beddegaonderstied, , zelfstandig naamwoord , de; bedtijd
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal