elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beddenrabat

beddenrabat , bedderabat , beddeval , gordijnstrook, valletje in de bedstee ‘Het waren smalle, witte stroken met kant boven en aan de onderkant (van het bed), gestreepte om het zicht op de aardappels te belemmeren’ (Gas)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal