elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beddenreeds

beddenreeds , beddereets , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , (Zuidwest-Drenthe, zuid) = graag naar bed gaand Hij is altied al zo beddereets ewest (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal