elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beddenschot

beddenschot , beddeschot , het , uitneembare plank aan de achterkant in de bedstede Het beddeschot zaat an de muurkaante (Smi), Het beddeschot was bij oes helblauw (Bru), ...blauwgruun of blauw (Sle), ...griesgruun (Wes)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beddenschot , beddeschut , beddeschot, bedschut , zelfstandig naamwoord , et; houten wand aan de voorkant van de bedstee, houten betimmering van de bedstee aan de voorkant in een muur, ook: de houten achterkant van de bedstee
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal