elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beers

beers , [teellustigheid van wijfesvarken] , beers , beersch , teellustigheid van wijfjesvarkens, Gron. roezîg. Eig. naar den beer verlangende. Als het Gron. bōlsch, bōls, van: bōl. (stier). Zie: ruisch, roezîg.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
beers , beers , tochtig
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
Beers , Béêrs , Beers.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
Beers , Bèèrs , eigennaam , Wordt alleen gebruikt voor Middelbeers. Oostel- en Westelbeers worden steeds bij de volle naam genoemd. Soortgelijke afkortingen: De Biest voor Biest-Houtakker. Mierd voor Hooge en Lage Mierde. Gèèstel voor Moergestel. Wèld voor Weelde. Een oud spotvers over Beers begint met de regels: Hèdde pènt on oewen èèrs, got ’r meej no Middelbèèrs. Daar woonde namelijk een “strijkster” die pijn in het achterste kon genezen. Zij beweerde geneeskundige kracht te bezitten omdat ze door de bliksem getroffen was. In carnavalstijd heet Bèèrs dan ook het Strèèkersgat.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
beers , beers , bijvoeglijk naamwoord , (Zuidoost-Drenthe) = tochtig van varken Dat zwien, dat is beers (Eri), zie ook ruis
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beers , beers , bijvoeglijk naamwoord , tochtig zijn van een varken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
Beers , Bèèrs , zelfstandig naamwoord , eigenn .Frans Verbunt: Middelbeers; de Beerzen (Oost-, West- en Middelbeers); Jan Naaijkens, Dès Biks (1992): Bèèrs - alleen voor Middelbeers; Oostel- en Westelbeers worden steeds bij de volle naam genoemd.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal