elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beestenkoper

beestenkoper , [veekoper] , biestekooper , veekooper, koekooper.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
beestenkoper , biestkoper , de , handelaar in koeien Die biestkoper wol mij der niet mèer veur geven (Wee)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal