elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beestenweer

beestenweer , biestenweer , biesteweer , Ook biesteweer = erg slecht weer Het is goud baistenweer vandaoge (Vtm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beestenweer , beesteweer , zelfstandig naamwoord , et; beestenweer, slecht weer
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
beestenweer , [zeer slecht weer] , biesteweer , (zelfstandig naamwoord) , beestenweer, slecht weer.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal