elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beëten

beëten , beëte , werkwoord , in de zegswijze ’t niet beëte kenne. 1. het niet op kunnen. 2. het tempo van het eten niet kunnen volgen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
beëten , beèten , sterk werkwoord, overgankelijk , (Zuidwest-Drenthe, zuid) = het eten afnemen Meuj nou oe zussien ook nog beèten (Rui), zie ook bevreten
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beëten , beëten , werkwoord , eten van, op kosten van iemand, in die mate dat hij zelf niet genoeg heeft
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal