elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vlag

vlag , vlag , plag, gras- of heizode.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
vlag , vlagge , (vrouwelijk) , vlaggen , vlag.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
vlag , vlag , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , Zie de wdbb. – De vlag hangt uit, gezegd van een vrouw die de maandstonden, de regels, heeft. || “Is je dochter ziek?” “Och nee, ze moet ’en paar dagen in bed blijven: de vlag hangt uit.”
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
vlag , vlag , (bijvoeglijk naamwoord) , Van de luchtgesteldheid, in lente of winter. Zacht, zoel. || ’t Is vlag weer. Eerguster was ’et nog koud, maar ’et is nou vlag ’eworre. Heb-je ’en mantel an met zo’n vlagge dag? In dese maent wast dicwils soo vlagh, dat het sceen geen winter te weese, Journ. Caeskoper, Jan. 1680. Scoon datmen meest alle dage storm en onweer (slecht weer) hadde, soo was dagelijcx vlagh weer, ald. 31 Jan. 1682. Stil, vlagh weer, ald. 6 Mrt. 1695. Was seer vlagh weer, ald. 14 Jan. 1696.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
vlag , vlagge , vrouwelijk , vlaggen , vläggien , vlag
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
vlag , vlaggie , zelfstandig naamwoord ’t , Vlaggetje.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
vlag , vlagge , vläggie , vlag.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
vlag , vlag , vlaag, vlagge, vlage , de , (Zuidoost-Drents zandgebied). Ook vlaag (Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), vlagge (Zuidoost-Drents veengebied, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe), vlage (Veenkoloniën) = vlag Toen hij slaogd was, hebt wij de vlag oetstoken (Gie), ...hung de vlag uut (Wsv), Ze wunnen met vlag en wimpel (Wee), Dat is de vlagge, die de lading dekt (Hol), Het liekt niks, net een vlagge op een modderschuite (Dwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
vlag , vlag , plag, afgehakte of afgestoken graszode.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
vlag , vlagge , vlag
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
vlag , vlagge , vlag.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
vlag , vlagge , zelfstandig naamwoord , de; vlag, bijv. Ze hebben de vlagge streken zijn ermee gestopt, met name met een onderneming, bedrijf, een vereniging
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
vlag , vlag , zelfstandig naamwoord mannelijk , vlagge , vlegske , vlag
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
vlag , [plag] , vlag , plag
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
vlag , [plag] , vlagge steeke , plaggen steken
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
vlag , vlagge , (zelfstandig naamwoord) , vläggien , vlag.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
vlag , vlaggen , vlaggetjes , katoenen maandverband; de vlagge hank uut, ongesteld (wezen).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
vlag , vlak , (vrouwelijk) , vlagke , vlekske , vlag , De vlak oethange.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
vlag , vlag , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , vlagge , vlegske , vlag
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
vlag , vlègske , vlèggeske , zelfstandig naamwoord , verkleinwoord van vlag; vlaggetje; Henk van Rijen - kèk tòch es wènne strêûp lèmkes èn vlègskes
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal