elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afspraak

afspraak , [overeenkomst, tegenspraak] , afspraak , voor tegenspraak, leest men bij VAN GHOOR, beschrijving van Breda, in de Bijlagen, bl. 470.
Bron: Hoeufft, J.H. (1838), Aanhangsel op de proeve van Bredaasch Taal-Eigen, bevattende ophelderingen van eenige in onbruik zijnde woorden en spreekwijzen, in oude Bredasche stukken voorkomende, Breda.
afspraak , aafspraok , aafspröökske , afspraak.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
afspraak , aafsjpraok , vrouwelijk , aafsjpraoke , aafsjpräökske , afspraak.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
afspraak , ofspraok , ofspraak, ofsr-ke , de , (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Noord-Drenthe). Ook ofspraak (Zuidwest-Drenthe, zuid), ofspr-ke (Zuidwest-Drenthe) = afspraak Je moet je ofspraok naokommen (Gro), De ofspraok is dat ze eerst bij oes komt (Bor), Aj naor de dokter wilt, meuj eerst een ofspraak maken (Hol) *Ofspraok is ofspraok (Smi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afspraak , ofspraoke , ofspraok , zelfstandig naamwoord , de; afspraak, overeenkomst
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
afspraak , aofsjpraok , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , aofsjprëuk , aofsjprëukske , afspraak , VB: 'n Aofsjprëukske hebbe mêt 'n mejd.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
afspraak , ofspraoke , (zelfstandig naamwoord) , afspraak.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
afspraak , aafspraok , zelfstandig naamwoord, mannelijk , aafspraoke , aafspräökske , afspraak
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
afspraak , aafspraok , aafspraoke , aafspräökske , afspraak
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal