elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afvaren

afvaren , afvaren , ofvaoren  , verhuizen, vertrekken, van dienstboden of huurders. Dr. Landr. (1712) II, 7: afvarende Meyers. Vergel. het Gron. ofvoarend geschenk, ook anvoarend geschenk = afgaand, en: aankomend geschenk.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
afvaren , aafvaare , vour aaf, haet of is aafgevaare , onheus behandelen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
afvaren , aafvaare , vour aaf, haet of is aafgevaare , wegrijden
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
afvaren , ofvaren , sterk werkwoord, onovergankelijk , 1. wegrijden (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe) Low mor ofvaren weggaan met de fiets etc. (Sle), (fig.) Hij lat iene wegvaeren laat een wind (Smi) 2. ofvaren Hoe laat vaart dat schip of (Man) 3. de vaart af komen varen (Zuidwest-Drenthe, zuid) Morgen koomt ze ofvaren mit een volle lading torf (Hgv), z. ook opvaren 4. verhuizen, vertrekken van dienstboden of huurders (wp, wm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afvaren , ofveren , ofvaeren , werkwoord , 1. stroomafwaarts varen 2. heel veel varen 3. weggaan, vertrekken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
afvaren , [wegrijden] , aafvare , wegrijden, wegvaren , Wae höbbe lang genóg gewachtj, laot ós mer aafvare.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
afvaren , aafvare , werkwoord , vuërtj aâf, voeër aâf, aafgevare , 1. wegvaren 2. mèt emes aafvare – met iemand meerijden, iemand op de fiets/in de auto vergezellen
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal