elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afwegen

afwegen , ofwegen , (zonder enkelvoud), voor: afleiding, drukte, vooral ook buiten ʼs huis; te veul ofwegen hebben = zich met velerlei zaken bemoeien die met zijn beroep niets te maken hebben, maar die hem van zijne gewone werkzaamheden aftrekken; onze snieder het te veul ofwegen, hij het gijn zittend gad; boerenzeuns hebben veul te veul ofwegen met de boerderei om te leeren. (De ongunstige beteekenis van: zijpad, verkeerde weg, enz. (v. Dale) heeft het woord niet.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
afwegen , aafwaoge , waochde aaf, haet of is aafgewaoch , afwegen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
afwegen , ofwèèng , weug of, of ewöang , afwegen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
afwegen , ofwegen , sterk werkwoord, overgankelijk , afwegen Hij weg een kilo suker of (Bei), Hij weug altied te min of (Dwi), (fig.) Ie maotigt je mar gauw een miening an, veurdat ie alles goed ofwögen hebt (Nam), Wij moet tegen mekaar ofwegen, wat het verdieligste is (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afwegen , ofwèègn , afwegen.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
afwegen , ofwegen , werkwoord , afwegen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
afwegen , ofwègen , (werkwoord) , afwegen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
afwegen , [afwegen] , aafwaoge , afwegen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal