elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: allemaal

allemaal , allemaal , Altemaal.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
allemaal , alemaol , alle, allen, Gron. altemoal.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
allemaal , allemaole , (bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord) , alle.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
allemaal , allemaol , (bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord) , alle.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
allemaal , altemoal , (zelfstandig naamwoord), voor: A-al-tolletje, zijnde een draaitolletje met zes zijvlakken, waarop L = legger ijn; K, krieger ijn; A, altemoal, enz. Zie ook: altegoar.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
allemaal , allemoalent , altemoalent , allen, alle; alles te zamen. Drentsch alemaol.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
allemaal , altemoal , almoal, altmoal , allen, alle; altemoal regen! = het regent onophoudelijk; altemoal gekheid! altemoal leugens! enz. Zuid-Nederlandsch altemaal; zie: altegoar.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
allemaal , altmoal , allemaal (al te maal), alles, allen.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
allemaal , allĕmaolĕ , allemaal.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
allemaal  , allemaol , allemaal.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
allemaal , allemaole , allemaal
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
allemaal , allmoale , bijwoord , allemaal
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
allemaal , ammól , allemaal ’t Is toch ammól. een pot nat! Het is toch allemaal een pot nat!
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
allemaal , allemaol , allemaal.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
allemaal , allemòl , allen te zamen.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
allemaal , ammel , bijwoord , allemaal, voortdurend. Lig nie ammel òn m’ne kop te zaoneke! Val me niet voortdurend lastig!
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
allemaal , ammoa , oamoa , allemaal.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
allemaal , ammoa , allemaal.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
allemaal , almaol , allemaol, ammaol, aolmaol, alemaol, aalmaol, altma , (Midden-Drenthe, Zuidoost-Drenthe). Ook allemaol, ammaol (wb, Midden-Drenthe), aolmaol (Veenkoloniën), alemaol (wb), aalmaol (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Veenkoloniën), altmaole (Kop van Drenthe), almaole (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe) = alle(s) met elkaar, allemaal Dat doe ik allemaole veur niks (Hav), Het bunt almaol bollen allemaal stieren (Bco), Zij kwamen allemaole (Hav), Goeiendag, geliek allemaol goedendag, samen (Erm), Wie drinkt almaol touglieks koffie (Bov), Ze mugden hum allemaole wel lieden (Wsv), Vanaovend gaot wij ammaol, ...almaol hen ’t feest (Eex), Het kost aalmaol geld (Vtm), Allemaol tegeliek (Sle), Dat kun e almaol al (Emm), Het is allemaole vliegen (Pes), Het binnen allemaole stippen op dat schilderije (Mep)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
allemaal , allemaol , ammaol , allemaal.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
allemaal , allemaole , allemaal. Ook: allegare
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
allemaal , allemaole , allemaal. Zie waern allemaole naor ’t fees.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
allemaal , allemôl , ammôl, ammel , allemaal , D’n heemel daor moete we allemôl hènne, mér ze zègge dég'gem moet verdiene. De hemel daar moeten we allemaal naar toe, men zegt dat je die moet verdienen.
Ze meuge ammôl meej nô d'n dierentûin és'se braaf zén, anders is'ser gin begienen ôn. Ze mogen allemaal mee naar de dierentuin als ze braaf zijn, anders is er geen beginnen aan.
Ik héb nen hiile schónne verjaordag gehad, van de femielie zén'zer ammel geweest. Ik heb 'n heel mooie verjaardag gehad, van de familie zijn ze er allemaal geweest.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
allemaal , allemaol , allemaole , onbepaald voornaamwoord , allemaal
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
allemaal , allemaol , allemaole , bijwoord , louter, één en al
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
allemaal , allemaol , allemaal , allemaol VB: V'r goën allemaol mêt, dao kêns te van op aon. Zw: Dè hèt ze neet mie allemaol: hij is niet goed wijs. Zw: Dag allemaol: groet tegen meerdere personen. (tegen twee personen: dag allebej).
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
allemaal , allemael , ellemael, aemel , onbepaald voornaamwoord , allemaal Ze binne daer allemael êênder, dus uitkijke geblaeze Ze zijn daar allemaal onbetrouwbaar, dus uitkijken geblazen; Asse ellemael meelôôpe hebbe z’op Strien een optocht; Ze mosse d’r zôô nôôdeg aemel naer gaon kijke Ze moesten er zo nodig allemaal naar gaan kijken Zie [ook] allegaor
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
allemaal , allemôl , allemaal
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
allemaal , alleman , iedereen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
allemaal , allemol , allemaal
Bron: Peels-Mollen, J. met werkgroep Weerderheem in Valkenswaard (Ed.) (2007), M’n Moederstaol. Zôô gezeed, zôô geschreeve. Almere/Enschede: Van de Berg.
allemaal , ammel , allemaal, “ze zen ammel jêênder”, “ze zijn allemaal gelijk, hetzelfde.”
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
allemaal , allemaole , (telwoord, bijwoord) , allemaal.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
allemaal , ammel , ammoal , allemaal , ja, da mot ie ammel doen = ja, dat moet hij allemaal doen-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
allemaal , ammel , allemol , 1. iedereen, allemaal; 2. alles bij elkaar, louter , ’t Gift ammel niks. Het geeft allemaal niets., ’t Stélde ammel nie zu veul vur. Het stelde alles bij elkaar niet veel voor.; Wa zèij zi, is allemol ónzin. Wat zij zegt, is louter onzin.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
allemaal , ammel , ammol , bijwoord , allemaal (Den Bosch en Meierij; Eindhoven en Kempenland); ammol; allemaal (Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
allemaal , allemaol , allemaal , Höbs se ze nog waal allemaol?
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
allemaal , allemaol , ammaol , telwoord , allemaal
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
allemaal , ammòl , allemòl, allemòlle, ammel, òllemaole, òmmel, òmmòl , onbepaald voornaamwoord, bijwoord , "In het Tilburgs ook, maar minder vaak, de langere vorm: allemòl; Daarnaast met vocaalreductie: ammel - Die òpkes hèbbe kleeren aon èn huudjes op èn ze speulen ammel en instruumènt. (Tillie B.: pseudoniem van Nicole van Wagenberg; uit een column van haar website ‘Tilburgs Taolbuuroo’, 2012); Interview Hermans - 1978 - “…èn in de midde ston ammel paole, èèzere paole èn dòr bonde ze die koeje ammel aon…dè hèk nòg meejgemòkt…dè was mist……dinsdags!”. (transcriptie Hans Hessels, 2013); zie òllemaol zie òmmel; 1 Onbepaald voornaamwoord; - alles, alle, allen tezamen; met z’n allen; allemaal; Uit het Middelnederlandse ‘altemale’; WS daor stonne ze meej zen ammòlle - ...met z'n allen; Ook in vervoegde vormen, en dan voorafgegaan door een voorzetsel: ammòlle, allemòlle (ammel leent zich blijkbaar niet voor vervoeging); Miep Mandos-v.d. Pol - Aantekeningen Brabantse spreekwoorden: gez. Ze hèbben ók nie ammòl bèllekes aon, die nòr de kèèrk gòn .Kees & Bart (krantenrubriek 1922-193?): mee allemollen zongen we; De Wijs  – Hier zèn we dan, mee z’n allemolle! (20-07-1962); Cees Robben: hier zèn ze allemòl gelèèk; Cees Robben: gullie wilt ammòl mar te pòst èn te pèèrd trouwe; Cees Robben: dôod gòmme ammòl; Tis ene trubbel meej den ollie,/ we mòtte mindere èn gaaw,/ aanders zitte we vant wènter/ mee allemolle in de kaaw. (Lechim; ps. v.  Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Ollie bespaoring?); We lèven ammol mee oe mee/ Mar ge mot winnen, Willem II. (Gieleke – wsch. ps. van Michel van de Ven (Lechim) – ongedateerd knipsel uit onbekende bron; ca. 1960-1980); Interview met de heer De Kok (1978) –  Èn dan kwaame we ammel goed zat tèùs! Ammòl!; Henk van Rijen: zooj zi zèn zammól zuut. - naar hij zei, zijn ze allemaal zoet; Henk van Rijen: koome ze meej zen ammòlle? - komen ze met z'n allen?; Piet van Beers – ‘Jonges, löster is’: ""Van aovent gòn we meej zen ammol/ fiste op ' t Kedènt. (Spoeje doemmeniemer; 2009); Van allemolle in dè mega höshaawe van ons, wier verwocht, desse der stintje bijdroegen om de zaak draaiend te haawe. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006); Meej zen ammòlle zingen… (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007); …as de femilie aon toffel gong en meej zen ammòlle in de eetkamer derre kanis vol zaate te douwen. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007); Ze waare der ammòl. (Tillie B.: pseudoniem van Nicole van Wagenberg; uit een column van haar website ‘Tilburgs Taolbuuroo’, 2012); CiT (4) 'Kome ze mee zamolle?'; 2. bijwoord; alsmaar (steeds weer, voortdurend); geheel (allemaal = alles); Kwók et ammòl wies. - Ik wou dat ik het allemaal wist .Hij plaogt mèn ammòl. - Hij plaagt me alsmaar .Cees Robben – ’t Is ammol niks... (19600916)         ; Cees Robben – Asser ammol ingaon... (19610707); zie allemòl; Piet van Beers – ‘Advertènsies leeze’: Ge moet nie vraoge wè dè ammol wir gao koste. (Spoeje doemmeniemer; 2009); Omgeving Tilburg; Jan Naaijkens, Dès Biks (1992): 'AMMEL' bijw. : allemaal, voortdurend; C. Verhoeven, Herinneringen aan mijn moedertaal (1978): AMMAL bijwoord, 1. allemaal, met zijn allen; 2. steeds, de hele tijd door: 'hij din ammal réére ' - hij beefde voortdurend; A.P. de Bont, Dialect v. Kempenland (1958): I bijw. en vn. allemaal, altemaal: Wa zëess' ammel? II bijw. al maar (door), voortdurend: 'k Denk ammel dat et woensdeg is; J. Cornelissen & J.B. Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch dialect (1899): ALLEMAAL (ook 'ammal' uitgespr.) - geheel en al; allen; CiT (4) 'Kome ze mee zamolle?'; allemòl; in het Tilburgs vaker de kortere vorm: zie ammòl; Cees Robben – Hier zèn ze allemol gelèèk... (19571102); Cees Robben – Ge zèèd allemol op den vèèrekesbak geboren... (19860523); Cees Robben – Van hôôg toe lêêg ’t heej allemol/ ’n ongedurig gat...  (19651224); Allemol deeje ze d'r bist/ D'n beker te verdienen/ Mar kossen tegen Willem II/ Ten liste niks begienen. (Gieleke – wsch. ps. van Michel van de Ven (Lechim) – ongedateerd knipsel uit onbekende bron; ca. 1960-1980); Interview Van den Aker (1978), transcriptie door Hans Hessels (2014) - “…rondom Piushaoven èn zôo…moete es kèèke…de Leenherenstraot èn de Groenstraot, dè was vroeger allemel een vèld, zak zègge…èn dan hadde daoraachter hadde dè febriekske van, van dinges, van.…van Franke, dè vèrverijke…”; Ik wil nie zien wètter allemòl gebeurt... (Henriëtte Vunderink, Heure, zien èn zwèège, uit: Tis de moejte wèrd; 2011); allemòlle; ons allen, allemaal; Cees Robben – Hier zen we dan meej z’n allemolle... (19660325); Cees Robben – Mee d’r allemolle (19671117); allemaal; zie ammel zie òmmel; Boom en boojem staon belooverd/ vol blaank blommen ollemaol. (H.A. Sterneberg s.j., Een Busselke Braobaansch, uit: ‘Maonnaacht’ , 1932); òllemaol; allemaal; zie ammel zie òmmel; Boom en boojem staon belooverd/ vol blaank blommen ollemaol. (H.A. Sterneberg s.j., Een Busselke Braobaansch, uit: ‘Maonnaacht’ , 1932); òmmel; allemaal; zie ammòl; dè's ommol ’t mijn... (H.A. Sterneberg s.j., Een Busselke Braobaansch, uit: ‘’t Zaangerke’ , 1932); òmmol; Henk van Rijen - allen, allemaal, steeds maar"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
allemaal , allemaol , allemaal
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal