elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: allenig

allenig , alleenig , allennig, allennîg , alleen, zonder gezelschap, of: zonder hulp, Gron. allèn, allènnig. Ook = slechts. HD. alleinig.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
allenig , alleenĕch , alleen.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
allenig , alleeneg , bijwoord , alleen. Neet alleeneg wean, sterke drank gedronken hebben
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
allenig , allénnig , alleen maar ’k Doej ’t allénnig mar as géj mi doet! Ik doe het alleen maar als jij meedoet.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
allenig , alliendig , allienig , bijwoord , Alleen, slechts. | Ik hew allien(d)ig maar zoid, dat ie op toid komme moet. Vgl. Fries allinnich.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
allenig , eilėtsich , eilėtsigger, eilétsichste , iel, eenzaam, enkel, fijn.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
allenig , alliënig , alliën.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
allenig , allennig , allèn, allène, allenne, allein, alle , Ook allèn (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe), allène (Zuidoost-Drents veengebied), allenne (Midden-Drenthe), allein (Kop van Drenthe), alleein (Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), allain (Veenkoloniën), allenig (Zuidwest-Drenthe, zuid, wm), allend (Zuid-Drenthe), allien, alliend (vd), allienig (Zuidoost-Drents zandgebied), allienik (Zuidoost-Drents zandgebied) = alleen Die man bleef allennig veur het wark zitten (Coe), Woont zie daor allennig? Jao, zie is allèn (Sle), Allennig umdat ik hum helpen wol weur e kwaod (Bov), Zie was allienik enig kind (Sle), Hij stund er allennig veur (Bco), Ik bin mar een vrouw allenig (Hol), Ik heb het riek allain (Twe), Ene allend op de boerderije is een hiel beslommering (Dwij), Hij kan zien vrouw niet allenne holden zijn vrouw houdt het met andere mannen (oz:Zwe), ook Hie hef de vrouw niet allien (Sle) *Een echte Drent pist nooit allend (Die), zie ook bij allien-
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
allenig , allenig , zie alleend
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
allenig , allenneg , alleen.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
allenig , alliineg , eenzaam , Sómmege mènse wulle perseej alliineg zén, t’is mér krék wór ge vur kiest. Sommige mensen willen beslist alleen zijn, het is maar net waar je voor kiest.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
allenig , allienigens , zelfstandig naamwoord , de; het alleen zijn
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
allenig , allelèin , even , (om 't even) allelèin
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
allenig , allennig , alleen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
allenig , allenig , 1. bn., alleen. Zi’j is ärg allenig. 2. bw., slechts. Döör doe-kt allenig veur. Zie ook: alleent, allene.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
allenig , allinnig , in zijn eentje, alleen
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
allenig , alleinig , bijwoord , alleen, op je eentje
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
allenig , allêeneg , bijwoord, bijvoeglijk naamwoord , alleen; Kees & Bart (krantenrubriek 1922-193?): 'alleenig'; Audio-opname 1978 – Dhr. Bertens – “Ge had vruuger niks as varkensslaagers allêeneg èn runds allêeneg, witte wèl!?” (Collectie Heemkundekring Tilborch; transcriptie: Hans Hessels; Interview dhr. Van den Aker – 1978 – “Mar naa lopt den êene den aandere vurbij…èn dè nie allêeneg mar ze zien elkaar, ze kènne der èègeste buure nòg nie eens…” (transcriptie Hans Hessels 2014); A.A. Weijnen, Dialectatlas van Noord-Brabant (1952): Teegeswórreg spinne zallêeneg mar meej mesjienes; Ik heb nooit gin heimwee gehad/ Omdè ik nooit allenig ben... (Tony Ansems, Hoe kan ik jou missen, schat?; van de cd Tilburgse Liekes American Style; 2008); Affèèn, hier zit ik dan…. Allêeneg, op menèège, aachter men buuroowke meej mene kompjoeter. (Tillie B.: pseudoniem van Nicole van Wagenberg; uit een column van haar website ‘Tilburgs Taolbuuroo’, 2012); As de Tilburgers langs oe lôope dan heurde allêeneg gemaaw. (Tillie B.: pseudoniem van Nicole van Wagenberg; uit een column van haar website ‘Tilburgs Taolbuuroo’, 2012); WNT ALLEENIG ... van 'alleen' + het achterv. -ig. In de volksspraak gewone, maar ook bij dichters niet ongebruikelijke verlenging van 'alleen', die echter de beteekenis geheel onveranderd laat .A.P. de Bont, Dialect v. Kempenland (1958): bijw. (weinig gebr.) allenig, alleen. Zie WNT .WAT allenig b.n. (pred.) z.a .Reelick, Bosch' woordenboek (1993 & 2002): allenig
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal