elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: allerlei

allerlei , allerlei , (bijvoeglijk naamwoord) , Soms met buigingsuitgang, gelijk elders in de spreektaal. || Rood lint, blauw lint, dat men om de benen bindt, allerlei linten (uit een kinderrijm). Daer lijt een vromen man ... Hij wert geheel verdruckt en staegh verruckt met allerleye smaet, van s’werelts quaet, SOETEBOOM, Bloeme-crans 132. – Vgl. VAN HELTEN, Vondel’s Taal 147*, en Mnl. alreleide.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
allerlei , alderlei , allerlei.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
allerlei , allerlei , bijvoeglijk naamwoord , allerlei Mitwarken an een Drents woordenboek is mooi, allerlei olde woorden komt weer naor veuren, maor allerlei karweigies van oezelf blieft liggen (Noo), Hie is met allerlei zaken op de heugte (Bor), Hie hef van allerlei spul te koop (Bal), (zelfst.) IJ kunt mij nog allerlei meer vertellen, maor ik leuf er neeit veul van (Eex), Zij gef hum allerlei (Wei), Hetis wat allerlei, een mingelmoesien (Smi), zie ook allerhande
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
allerlei , alderlei , bijvoeglijk naamwoord , allerlei
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
allerlei , allerlej , allerlei , allerlej VB: allerlej soerte greunte. Zw: Slivvenhier hèt vaan allerlej kosgengers: O.L. H. heeft rare kostgangers; allerhande allerlej
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
allerlei , alderlej , allerlej , bijvoeglijk naamwoord , allerlei, diverse
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal