elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: alsof

alsof , al of , voor alsof. , het is zoo heet al of ’t in den zomer ware. Van ouds heeft al of de beteekenis als of.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
alsof , ėsof , alsof.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
alsof , asof , voegwoord , (Zuidoost-Drenthe, Veenkoloniën) = alsof Hij dee net asof e niks zien har (Klv), Asof doe der verstand van hest! je denkt toch niet, dat jij er verstand van hebt (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
alsof , asof , alsof.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
alsof , asof , voegwoord , alsof
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
alsof , es-of , voegwoord , alsof , es-of VB: 'r Doog es of ich neet besjtoûng.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
alsof , duu ès of , doet alsof
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
alsof , asof , (voegwoord) , alsof.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
alsof , as-of’ , voegwoord , alsof
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal