elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: andermans

andermans , [van een ander, van iemand anders ] , andermans , Zegsw.: andermans boeken zint duuster te lezen = over de zaken of gedachten van een ander kan men moeilijk oordeelen.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
andermans , andermans , eens anderen, wat aan een ander behoort; andermans goud, andermans kinder, andermans zoaken, enz. Oostfriescch andermanns good = eens vreemden eigendom. Spreekwoord: In andermans veen is goud törf groaven = Van een andermans leder is het goed riemen snijden (v. Dale); Al te goud is andermans gek = Nederlandsch: Al te goed is buurmans gek; Beter andermans goud as gijn goud, zegt men, wanneer men van eens anders goed in gebruik heeft, en zooveel als: dat is zoo erg niet, men moet zich maar zien te behelpen. Dr. Landr. (1712) III, 87: over een ander Mans bezaaide Rogge-land; id. (1608) IV, 35: in eens ander mans huis.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
andermans , andermans* , ook bij v. Dale; de eerstgenoemde zegswijze reeds bij Shakspeare (1596) en ook Hoogduitsch, alsmede bij v. Dale sub “voet.”
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
andermans , aandrmans , aandrmans beuke zeent duustr te leazn, het valt niet mee zich in de gedachten van een ander te verplaatsen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
andermans , andermans , in de zegswijze andermans mallighoid koupe, tweedehands rommel kopen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
andermans , angermans , andermans. Van angermans laer is ’t gout reime sjnieë: uit andermans leer is het goed riemen snijden.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
andermans , aanderman , andermans, andermaans, aandermans, aandermaans , Bijna altijd in genitief: andermans, andermaans, aandermans, aandermaans, = (van) een ander Dat is anderman zienend (Vmu), Aandermans goed muj ofblieven (Ass), Hij teert op aandermans buus (Zwi), ...op aandermans zak (Dwij), Hij leeft in aandermans tied is al erg oud (Zwe), De bienen under aandermans taofel stikken (Val), Hij kan de zun in ’n aandermans schöttel niet best zien schienen de zon niet in het water zien schijnen (Bui), Naor aandermans vrouw raizen een verhouding hebben met de vrouw van een ander (Pei), Met andermans geld boerken boer zijn met geld van een ander (Zdw) *Andermans boeken bint duuster te lezen over zaken of gedachten van een ander kan men moeilijk oordelen (Wijs), ook Aandermans brieven (Ass); Aandermans leeid is maklijk te draogen (Bal); In aandermans schöttel is aaid vet bij een ander lijkt het altijd beter en mooier (Sle), ook Aandermans pottie liekt altied vetter of Het is altied vet in aandermans ketel (Coe); Aandermans goud is aandermans zörg (Row); Die met aandermans nèerze te kerk giet komt niet wied wie zich altijd op een ander richt komt niet ver (Sti); Al te goed is aandermans gek is buurmans gek (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
andermans , aandermaans , aandermans , onbepaald voornaamwoord , andermans, van een ander
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
andermans , [andermans] , angermans , andermans, van iemand anders
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
andermans , aandermans , voornaamwoord , andermans; Henk van Rijen: voejer zuuke vur aandermans gèèt - werken voor een ander
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal