elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: anemoon

anemoon , annemoon , mannelijk , annemoone , annemeunke , anemoon-soorten, Ranunculaceae.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
anemoon , annemeuntie , anemoontje.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
anemoon , anemoon , anemone, annemoon , anemonen , Ook anemone (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe, zuid), annemoon = anemoon Doe kwam e mit een bos annemonen anzetten (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
anemoon , moontje , het , moontjes , (Veenkoloniën) = anemoon
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
anemoon , annemoon , annemone , zelfstandig naamwoord , de; anemoon
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
anemoon , annemone , (zelfstandig naamwoord) , annemeuntien , anemoon.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
anemoon , anemoon , annemoon , bosviooltje (viola sylvestris).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
anemoon , annemoeën , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , annemoeëne , annemuuënkes , anemoon
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal