elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: armenlijk

armenlijk , ermeliek , mannelijk , iemand, die op kosten van de gemeenschap begraven wordt; voorheen: het armbestuur. “Hae wurt mitte luch begraave” wordt gezegd, als iemand wegens de kosten erg vroeg begraven wordt.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal