elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: asbak

asbak , askebak , aschbak, vuilnisbak. Zegswijs: ’t bin dien askebak nijt = wat gij overlaat, dien ortjes, wil ik niet opeten.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
asbak , âssembak , m , asbak.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
asbak , ėsjbak , mannelijk , ėsjbėk , ėsjbėkske , asbak.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
asbak , askenbak , askebak, asbak , de , (Zuidoost-Drents zandgebied). Ook askebak etc. als bij ask = aslade onder een kachel Vrogger deuden ze ’s aovends het vuur in de askebak en dan haj ’s morgens zo weer vuur (Bov), zie ook askenla; asbak, Ook wel met var. van ask = asbak(je) De piepe lag nog in de askebak (Bov), Zet even de askebak op taofel (Git)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
asbak , [bak voor as] , áássenbak , asbak, waarin men met de áássenschup de as uit het haardvuur deponeert.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
asbak , askebak , zelfstandig naamwoord , de 1. asbakje: voor as van sigaretten enz. 2. bak waarin de as in een kachel wordt opgevangen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
asbak , ààsenbak , asbak
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
asbak , assebak , (mannelijk) , 1. asbak 2. aslade van kachel
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
asbak , assebak , zelfstandig naamwoord, mannelijk , assebek , assebekske , asbak
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
asbak , assenbak , assenbek , asbak
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal