elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: associëren

associëren , sósseiere , sósseierde, haet gesósseiert , zich bekommeren om, erop uit zijn, ervoor zorgen; bemiddelen in een twistgesprek e.d.; op twee schouders dragen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal