elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bloemencorso

bloemencorso , bloumekorzoo , onzijdig , bloemencorso. Een onvergetelijk corso werd ter gelegenheid van de burgerwachtfeesten onder de bezielende leiding van kapitein Pleunis in 1921 gehouden, zie ook: O.K.N.V.D.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
bloemencorso , bloemekorso , zelfstandig naamwoord , et; bloemencorso
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal