elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: boorkaars

boorkaars , baorkaers , vrouwelijk , baorkaerse , stalkaars. Bij kerkelijke feesten, begrafenissen etc. gebruikt men grote kaarsen. De kaarsen 1,5 tot 2 m hoog en met een doorsnede aan de voet van 20 tot 30 centimeter, worden op de vier hoeken van de lijkbaar opgesteld, voor ongehuwden vervaardigd uit wi
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal