elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: braadworst

braadworst  , braodwors , braadworst.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
braadworst , braotwoosj , vrouwelijk , braotweusj , braotweusjke , braadworst. ẹ Kort gebaet en ’n lang braotwoosj: een kort gebed en een goede maaltijd; korte voorbereiding voor een langdurig genot. Ouch aan de langste braotwoosj kump ’n énj: aan alles komt een einde. Mit ’n braotwoosj nao ’n sjénk werp
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
braadworst , braodwost , zelfstandig naamwoord , de; braadworst
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
braadworst , braotoësj , zelfstandig naamwoord mannelijk , braotoësjte , braodwuüsjke , cervelaatworst , VB: Aon de naom te zién zoûws te braotoësj môtte braoje, meh dat ês neet zoe; 't ês vlèis vuur op de boëtram.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
braadworst , braodwörst , (zelfstandig naamwoord) , braadworst.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
braadworst , [worst om te braden, domkop] , braodwoos , braodwoost , (vrouwelijk) , 1. braadworst 2. domkop , Eine korte praek en ein lang braodwoos(t).
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
braadworst , braodwoorst , braodworst , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , braodwoorste/braodworste , braodweursje/braodwörs(t)je , eerste vorm Nederweerts, Ospels; tweede vorm Weerts (stadweerts), Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern); braadworst
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
braadworst , braodwors , braadworst
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal