elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: brandkast

brandkast , brandkast , brandkas, verzekeringskas tegen brandschade, en: brandkast; wie bin mit ’t lösse goud in de Ynrömmer brandkast (of: brandkaste).
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
brandkast , brandkestĕ , brandwaarborg mij.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
brandkast , braandkaste , in de braandkaste, in de brandverzekering
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
brandkast , branjtkas , mannelijk , branjtkės , branjtkėsjke , brandkast.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
brandkast , braandkaste , brandkast.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
brandkast , brandkast , de , 1. brandkast Vrogger har de boer het geld in de braandkaste, nou miest op de baank (Ruw) 2. brandverzekering (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) Wij hebt het hoes in de brandkast in Hesseln (Sle), Hij is oet de brandkast gaon (Row), Hij is boer, hij is kastelein en hij hef een braandkaste, daor e ook nog een aordige griepstuver mit verdeend (Rui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
brandkast , brandkäste , braandkäste , (Kampen) 1. brandkast; 2. brandverzekering (Kampen). Ook: braandkäste (Kampereiland, Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
brandkast , braandkaaste , zelfstandig naamwoord , de 1. brandkast 2. geld in een brandkast
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal